Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych z pola e-mail oraz treści pytań i odpowiedzi jest G2Soft Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazowiecka 11/49.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie do celów związanych z poprawnym działaniem niniejszego Systemu Ankiet.
 3. Podawanie danej osobowej: e-mail niezbędne jest w celu zapewnienia unikalności uzytkowników.
 4. Podawanie danych osobowych w ankietach tj. tworzonych przez uzytkownika pytaniach i odpowiedziach nie jest ani zamierzone ani wskazane przez Administratora ale nie ma on wpływu na treści wpisywane przez użytkowników.
 5. Dane ankiet przechowywane są do czasu usunięcia ankiety przez użytkownika lub usunięcia uzytkownika przez Administratora.
 6. Konta użytkowników usuwane są na życczenie użytkowników lub po upływie 1 roku od ostatniego logowania.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia.
 8. Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia unikalnego konta w Systemie.
 10. Nasza polityka prywatnosci znajduje się na stronie Polityka Prywatności.

Polityka prywatności.

 1. Administrator:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest G2Soft Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5.000zł nr KRS 0000748837, NIP 5252763361.

 2. Cel przetwarzania danych:

  Dane przetwarzane są w celu śwadczenia elektronicznych usług pod adresem jestankieta.pl obejmujących dostęp do systemu ankiet oraz udzielanie informacji pomoc uzytkownikom systemu jestankieta.pl.

 3. Podstawa prawna:

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 pkt. a, b, f. Prawnie uzasadniony interes to zapewnienie działania systemu ankiet dla danego użytkownika (e-mail jednoznaczenie go identyfikuje).

 4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

  - adres e-mail

 5. Odbiorcy:

  Odbiorcami danych osobowych użytkowników są podwykonawcy G2Soft Sp. z o.o. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych (programista, hosting).

 6. Twoje prawa:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, zmiany,
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do cofnięcia zgody czyli usunięcia danych,
  • prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Pliki Cookies

  W celu poprawnego działania Systemu używamy plików "cookies". Serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika informacje o ankiecie jaka jest wypełniana. Nie ma tam żadnych danych osobowych. Cookies można wyłączyć w przeglądarce ale może spowodować to niepoprawne działanie systemu.

 8. Pliki logów serwera

  W logach działania systemu znajdują się informacje o wybranych działaniach systemu, w szczególności inforamcje o błedach których przejrzenie przez programistę pozwoli naprawić problem i w przyszłości wyeliminować zapisane błedy. Logi nie są nikomu udostępniane.

 9. Szyfrowanie

  Serwis działa przy wykorzystaniu szyftowanej transmisji HTTPS, dzięki czemy wpisywane dane nie są podglądane przez osoby postronne.

 10. Informacje kontaktowe

  G2Soft Sp. z o.o.
  ul. Mazowiecka 11/49
  00-052 Warszawa
  biuro @ g2soft.pl